Achizitii publice

Anunț cazare Mamaia 23-25.09.2022

Nr. . 2022092107 / 21.09.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Triatlon, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura proprie in vederea achizitionarii de „Servicii de cazare in Mamaia in perioada 23-25 septembrie pentru 8 camere single si 6 duble”. Este preferabil ca locatia sa fie la maxim 200 m de Pasarela Val Retro.
Invităm toți operatorii economici interesați, care corespund cerințelor solicitate prin documentația de atribuire, să transmită oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 3.800 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finanțare: fonduri bugetare

Procedura este organizata în baza art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 22.09.2022, ora 11:00.

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.
Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.

Anunț cazare Tulcea 08-11.09.2022

Nr. 2022090102 / 01.09.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 Federatia Romana de Triatlon, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura proprie in vederea achizitionarii de „Servicii de cazare in Tulcea pentru 10 persoane in perioada 08-11.09.2022” astfel:
– 1 camera twin pentru 2 persoane in perioada 08-11.09.2022 (3 nopti)
– 4 camere twin pentru cate 2 persoane in perioada 09-11.09.2022 (2 nopti)
Invităm toți operatorii economici interesați, care corespund cerințelor solicitate prin documentația de atribuire, să transmită oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 3.500 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finanțare: fonduri bugetare

Procedura este organizata în baza art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 02.09.2022, ora 15:00.

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.
Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.

Anunț cazare Chișinău 05-07.08.2022

Nr. 2022020803 / 02.08.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federația Română de Triatlon, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura proprie în vederea achiziționării de „Servicii de cazare (cu mic dejun) în Chișinău în perioada 05-07 August 2022 (2 nopți) pentru 7 camere Twin și 1 Single, spațiu pentru biciclete”.
Invităm toți operatorii economici interesați, care corespund cerințelor solicitate prin documentația de atribuire, să transmită oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 6.500 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finanțare: fonduri bugetare și proprii

Procedura este organizata în baza art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 04.08.2022, ora 10:00.

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/contract, in condițiile respectării cerințelor minime din documentația de atribuire.

Prețul ofertei este ferm, exprimat în lei.

Anunț cazare Miercurea Ciuc 15-17.07.2022

Nr. 2022070802 / 08.07.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federația Română de Triatlon, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura proprie în vederea achiziționării de „Servicii de cazare (fara mic dejun) in Miercurea Ciuc in perioada 15-17 iulie 2022 (2 nopti) pentru 5 camere duble + 5 camere single”.
Cazarea poate fi la hotel sau pensiune.
Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 2.500 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 12.07.2022, ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.
Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.07.2022, ora 12:00.

Anunț cazare Oradea 30.06-03.07.2022

Nr. 2022062803 / 28.06.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federația Română de Triatlon, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura proprie în vederea achiziționării de „Servicii de cazare (fără mic dejun) in Oradea in perioada 30.06-03.07.2022″ astfel:
– 1 camera single in perioada 30.06-03.07.2022
– 3 camere twin in perioada 01.07-03.07.2022

Invitam toți operatorii economici interesați, care corespund cerințelor solicitate prin documentația de atribuire, sa transmită oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoare estimata 4.000 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finanțare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 29.06.2022, ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / contract, in condițiile respectării cerințelor minime din documentația de atribuire.
Prețul ofertei este ferm, exprimat în lei.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2022, ora 09:00.

Anunț cazare Târgu Mureș 30.06-12.06.2022

Nr. 2022060203 / 02.06.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federația Română de Triatlon, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura proprie în vederea achiziționării de „Servicii de cazare (fara mic dejun) in Targu Mures in perioada 03.06-12.06.2022 pentru 28 persoane”.

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 15.120 lei cu toate taxele incluse. (60 lei/pers/zi)
Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 03.06.2022, ora 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.
Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.06.2022, ora 17:00.

Anunț cazare Târgu Mureș 30.05-03.06.2022

Nr. 2022052408 / 24.05.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federația Română de Triatlon, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura proprie în vederea achiziționării de „Servicii de cazare in Targu Mures in perioada 30.05-03.06.2022 pentru 18 persoane”.

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 5.000 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.05.2022, ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.
Criterii de calificare in sustinerea situatiei personale a operatorilor economici: Declaratie privind privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; Persoanele cu functie de decizie in procedura proprie sunt: Vlad Stoica – Presedinte, Ovidiu Burghelea -Secretar General, Elena Marcu – Achizitii Publice, Iosif Crisan – Antrenor Federal
Modul de prezentare a ofertelor tehnica si financiara
Se vor prezenta:
– Formularul de oferta si Anexa la formular;
– Propunerea tehnica elaborata in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, conform formularului

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.
Limba de redactare a ofertei: romana
Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.05.2022, ora 10:00.

Descarca de aici documentele necesare – Caiet de sarcini / Formulare / Propuneri financiare / Contract

Anunț cazare Ploiești 27-29.05.2022

Nr. 2022052405 / 24.05.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Triatlon, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura proprie in vederea achizitionarii de „Servicii de cazare in Ploiesti in perioada 27-29 mai 2022 pentru 24 persoane”.

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 8.600 lei cu toate taxele incluse.
Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.05.2022, ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.

Criterii de calificare in sustinerea situatiei personale a operatorilor economici: Declaratie privind privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; Persoanele cu functie de decizie in procedura proprie sunt: Vlad Stoica – Presedinte, Ovidiu Burghelea -Secretar General, Elena Marcu – Achizitii Publice, Iosif Crisan – Antrenor Federal

Modul de prezentare a ofertelor tehnica si financiara
Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.
Limba de redactare a ofertei: romana
Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.05.2022, ora 10:00.

Descarca de aici documentele necesare – Caiet de sarcini / Formulare / Propuneri financiare / Contract

Anunț cazare Târgu Mureș 12-15.05.2022

Nr. 2022051003 / 10.05.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Triatlon, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura proprie in vederea achiziționării de „Servicii de cazare in Târgu Mureș in perioada 12-15 mai 2022 pentru 16 persoane”.

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 7.200 lei cu toate taxele incluse
Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 11.05.2022, ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.

Criterii de calificare in sustinerea situatiei personale a operatorilor economici: Declaratie privind privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; Persoanele cu functie de decizie in procedura proprie sunt: Vlad Stoica – Presedinte, Ovidiu Burghelea -Secretar General, Elena Marcu – Achizitii Publice, Iosif Crisan – Antrenor Federal

Modul de prezentare a ofertelor tehnica si financiara.

Se vor prezenta:
Formularul de oferta si Anexa la formular;
Propunerea tehnica elaborata in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, conform formularului

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei
Limba de redactare a ofertei: romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.05.2022, ora 10:00

Descarca de aici documentele necesare – Caiet de sarcini / Formulare / Propuneri financiare / Contract

Loading...

Pin It on Pinterest