TriKids 1

București, 19 martie

TriKids 2

Târgu Mureș, 14 mai

TriKids 3

Ploiești, 28 mai

TriKids 4

Snagov, 17 iulie

TriKids 5

Tulcea, 10 septembrie

PARTENERI

Regulament

Regulament

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TRIATLON

REGULAMENT DE ORGANIZARE TRIKIDS SERIES

 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTELOR

1.1 Prezentul regulament vine în completarea Regulamentului de organizare a competiţiilor de triatlon şi duatlon, documentul principal al FRTRI, ce poate fi accesat în pagina www.frtri.ro, întocmit în conformitate cu recomandările Comitetului Tehnic ITU (International Triathlon Union) şi al ITU Competition Rules https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2021.pdf;

1.2 Organizatorul evenimentelor TRIKIDS este în principal Federaţia Română de Triatlon şi/sau cluburilor locale sau regionale (denumiţi în continuare Organizatorul);

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării evenimentelor, având obligaţia de a anunţa în mod oficial la adresa www.frtri.ro;

1.4 Orice dificultate cu privire la înţelegerea sau punerea în aplicare a acestui Regulament de organizare trebuie adusă la cunoştinţa Biroului Federal FRTRI;

1.5 Regulamentul poate fi actualizat de către FRTRI, iar actualizarea va fi încărcată în site-ul FRTRI triatlonromania.ro/trikids.

2. SCOPUL ORGANIZĂRII EVENIMENTELOR

2.1 Să creeze o oportunitate care să motiveze copiii, cu vârste intre 6 şi 13 ani, să se antreneze în mod constant şi să participe la competiţii organizate şi adaptate vârstei şi a perioadei de pregătire;

2.2 Să creeze o atmosferă de sportivitate, egalitate şi fairplay;

2.3 Să ofere siguranţă şi protecţie;

2.4 Să pună accentul pe ingeniozitate şi alte abilităţi, fără a limita, în mod excesiv, libertatea de acţiune a atletului;

2.5 Să ofere oportunitatea antrenorilor pentru a-şi îmbunătăţi şi adapta planurile de pregătire.

 

3. PERIOADA DE DESFŞĂŞURARE

Evenimentele TRIKIDS se vor desfăşura pe întreg parcursul anului 2022.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa la evenimente copiii (denumiţi în continuare Participanţii), cu vârste între 6 – 13 ani, legitimaţi la cluburile afiliate FRTRI şi care deţin licenţa valabilă FRTRI (doar în cazul menţionat la categoria 2, punctul 5.1 al prezentului regulament).

 

5. MECANISMUL EVENIMENTELOR

5.1 Evenimentele TRIKIDS constau în următoarele serii de competiţii:

NR.
CRT.

CATEGORIE

PARTICIPANŢI

NUMĂR COMPETIŢII

DISTANŢA

1

Competiţie test organizată de clubul afiliat la FR Triatlon

Copii, cu vârste între 6 – 13 ani, legitimaţi la clubul local

Maximum o competiţie/lună

Distanţa: Supersprint
Metoda de cronometrare: stop/go
Cross Triathlon / Triathlon de şosea
Cross Duathlon / Duathlon de şosea
Aquatlon

2

Competiţie naţională organizată de către FRTRI sau în parteneriat cu FRTRI şi avizată de către FRTRI.

Copii, cu vârste între 6 – 13 ani, legitimaţi la cluburile afiliate FRTRI şi care deţin licenţa valabilă FRTRI

Conform calendarului competiţional FRTRI

Distanta: Supersprint
Cross Triathlon / Triathlon de sosea
Cross Duathlon / Duathlon de sosea
Aquatlon

 

5.2 Participarea la oricare dintre competiţiile încadrate în una din categoriile de competiţii de mai sus, atrage obţinerea de puncte astfel:
Categoria 1: 10 puncte
Categoria 2: 30 puncte

5.3 Suplimentar punctelor obţinute la categoriile de mai sus se adaugă punctele obţinute conform clasamentului competiţiei:

Categoria 1: max. 100 puncte pentru clasarea pe Locul 1 şi apoi, în ordine descrescătoare, se vor scădea câte 2 puncte din punctajul maxim, în ordinea clasamentului.
Categoria 2: max. 300 puncte pentru clasarea pe Locul 1 şi apoi, în ordine descrescătoare, se vor scădea câte 2 puncte din punctajul maxim, în ordinea clasamentului.

5.4 Clasamentul general se actualizează cu fiecare competiţie organizată în cadrul Triathlon Series.

5.5 Va exista şi un clasament al cluburilor care cumulează punctele acumulate de către copiii legitimaţi la clubul respectiv.

 

6. ÎNSCRIEREA LA COMPETIŢII

6.1 Înscrierile se vor face prin intermediul platformei Race Hub (www.racehub.ro);
6.2 Nu va exista taxă de participare, dar toţi copiii trebuie să aibă legitimaţie/licenţă FRTRI.

 

7. OBLIGAŢII CLUBURI

7.1 Cluburile nu vor organiza competiţiile în baza unor excepţii, reguli noi sau neautorizate, exceptând distanţele de concurs care vor fi adaptate condiţiilor meteo, condiţiilor locale, etc.;

7.2 Se va evita apariţia unor situaţii care pot avea consecinţe legale grave, mai ales în cazul accidentelor din timpul evenimentului şi în cazul solicitării unei aprobări din partea Organizatorilor Competiţiilor şi/sau a autorităţilor locale pentru utilizarea drumurilor şi căilor de apă. Companiile de asigurări au făcut avertizări cu privire la solicitări făcute în astfel de situaţii, care pot fi considerate invalide;

7.3 Exceptând competiţiile organizate de către FRTRI, toate celelalte competiţii pot avea cronometraj manual;

7.4 Competiţia test organizată de cluburi afiliate FRTRI va fi documentată cu evidenţe foto şi clasament tip (formatul pus la dispoziţie de FRTRI), semnat de antrenorul clubului şi de un observator acceptat de FRTRI;

7.5 Clubul organizator trebuie:

7.5.1 Să notifice FRTRI cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data evenimentului;
7.5.2 Să încarce lista cu copiii participanţi;
7.5.3 Să încarce timpii realizaţi per probă şi timpul total realizat de fiecare copil participant;
7.5.4 Să nu încerce să obţină un avantaj nedrept, în dreptul propriilor Participanţi, prin alterarea rezultatelor cronometrate;

7.6 Clubul organizator este răspunzător de siguranţa Participanţilor şi de siguranţa celor din jur;

7.7 Reprezentanţii clubului organizator şi Participanţii sunt obligaţi să respecte reglementările şi instrucţiunile rutiere în cazul în care sunt utilizate drumuri publice;

7.8 Reprezentanţii clubului organizator trebuie să fie respectuoşi şi politicoşi cu atleţii, voluntarii şi spectatorii;

7.9 Pe durata desfăşurării competiţiei este interzisă utilizarea unui limbaj abuziv.

 

8. OBLIGAŢII FRTRI

8.1 În baza notificării clubului organizator, FRTRI va actualiza calendarul competiţional şi va permite clubului organizator să încarce lista cu Participanţi în platforma digitală de înscriere;

8.2 În cazul competiţiilor organizate la categoria 1, FRTRI va delega oficiali tehnici doar ca urmare a solicitării exprese din partea clubului organizator. Cu toate acestea, FRTRI va putea delega observatori care vor urmări desfăşurarea competiţiilor;

8.3 Pe durata desfăşurării competiţiei este interzisă utilizarea unui limbaj abuziv;

8.4 Va respecta regulile impuse de Codul Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA).

 

9. PREMII COMPETIŢIE

9.1 Participanţii la categoria 1 vor primi diplome de participare şi alte cadouri/materiale (în cazul în care dispune de acestea);

9.2 În baza notificării primite de la club, FRTRI va tipări şi expedia clubului organizator numărul necesar de diplome în format fizic pentru a fi înmânate Participanţilor. Clubul organizator va completa diplomele cu datele Participanţilor;

9.3 În măsura posibilităţilor şi disponibilitatea sponsorilor, FRTRI va expedia clubului organizator cadouri pentru fiecare participant pentru competiţia organizată la categoria 1;

9.4 Participanţii la competiţia organizată la categoria 2 vor primi diplome, medalii şi alte cadouri/materiale (în cazul în care dispune de acestea);

 

10. PREMII GALA TRIATLON ROMÂNIA

10.1 FRTRI va premia primii 10 copii clasaţi în clasamentul general al anului competiţional pe categorii de vârstă;

10.2 FRTRI va premia primele 10 cluburi cu cei mai mulţi copii care figurează în clasamentul general şi primele 10 cluburi cu cele mai bune rezultate cumulate conform clasamentului general;

10.3 Vor fi premiaţi numai copiii afiliaţi la un club de triatlon afiliat FRTRI.

 

11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cluburile nu vor organiza competitiile in baza unor excepţii sau reguli noi sau neautorizate, exceptand distantele de concurs care vor fi adaptate conditiilor meteo, conditiilor locale, etc.

 

12. FORŢA MAJORĂ

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Competiţiei sau Competiţiilor, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Concurs în pagina triatlonromania.ro/trikids sau orice canal de comunicare care are legătură cu competiţia.

    Regulament

    “Important nu este când începi, ci cât de departe ajungi.”

    Klosz Peter 1970-2019

    Loading...

    Pin It on Pinterest