Selectează o Pagină

Campionatul National de Aquabike 2017

Campionatul National de Aquabike 2017

INTRODUCERE

La Campionatul Naţional de AquaBike (10 iunie 2017) se vor desemna Campionii Naţionali la AquaBike pentru următoarele categorii (masculin şi feminin):
• cadeţi 14–16 ani
• juniori: 17–19 ani
• seniori open
• amatori (Age Group): 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, +60 ani

Concursul se va organiza conform Regulamentul competiţional ITU şi Regulamentului de organizare a competiţiilor de triatlon al FRTRI.

Organizatorii evenimentului: Clubul Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea
Delegat Tehnic din partea FRTRI:
Asistent Delegat Tehnic: Florentina Mersic
Arbitru Principal de Concurs:

Potrivit Regulamentului FRTRI, fiecare concurent trebuie să posede licenţă FRTRI. Licenţa poate fi emisă pentru un an (şi poate fi obţinută prin completarea anexei 7, şi achitarea sumei de 50 lei) sau pentru o zi (costul acesteia este de 10 lei şi îi conferă concurentului dreptul de a participa la concursul la care s-a înscris).

Regulament competitie
Arbitri:
Echipa de oficiali tehnici și comisari de cursă (arbitri de traseu), formată din minim 10 persoane, selectate de către Delegatul Tehnic al Federaţiei Române de Triatlon va acoperi întreaga zonă de desfășurare a probelor și va supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenţi.

Conduită:
Concurentul trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.
Concurenţii trebuie să se comporte în mod responsabil şi civilizat faţă de ceilalţi concurenţi, atât în timpul cursei cât şi afara ei.
De asemenea, trebuie să anunţe organizatorii cu privire la orice situaţie care ar putea să afecteze sănătatea sau integritatea vreunui participant.
Participanţii sunt obligaţi să respecte mediu înconjurător. Concurentii care vor arunca deşeuri în alte locuri decât cele special amenajate vor fi descalificaţi.

Cronometrarea:
Organizatorii vor pune la dispoziţia concurenţilor un chip în vederea realizării cronometrării. Chip-ul va trebui să fie purtat la gleznă pe tot parcursul probei/probelor şi se va preda organizatorilor după trecerea liniei de sosire. Neprezentarea participantului la linia de start cu chip-ul primit în pachetul de start, pierderea sau deteriorarea acestuia vor duce la descalificarea participantului şi la plata contravalorii acestuia.

Marcaje:
Traseele vor fi marcate corespunzător pe toată distanţa fiecărei probe. Respectarea traseului se face in proportie de 100%. Este obligatorie trecerea pe la toate punctele de control. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea. Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” a traseului, concurentul, respectiv echipa, vor fi descalificaţi.
Descalificarea unui membru al unei ştafete implică descalificarea echipei de ştafetă.

Zona de penalizare / Penalty Box:
În zona tranziției, conform hărții oficiale, va fi amplasată o zonă de penalizare pentru servirea penalizărilor de timp acordate de oficialii tehnici pe traseul de înot, zona de tranziție sau traseul de ciclism. În această zonă vor fi afișate vizibil, pe un panou, numerele concurenților ce trebuie să servească penalizări de timp. Este obligația participantului să verifice acest panou pentru a afla dacă are de servit o penalizare de timp.

Executarea unei penalizări de timp:
Se face prin oprirea completă în dreptul oficialului tehnic din această zonă, care va începe numărarea secundelor din timpul de penalizare. Dacă sportivul se mișcă în timpul servirii penalizării, oficialul tehnic va opri numărătoarea până când acesta este complet nemișcat.
Penalizarea poate fi servită oricând dorește sportivul atâta timp cât sportivul o face înainte de trecerea liniei de finish. Dacă sportivul are de servit mai multe penalizări poate opta intre a le executa în același timp pe toate sau pe rând.
Neexecutarea tuturor penalizărilor de timp atrage după sine descalificarea.

Puncte de alimentare:
În timpul cursei, pe traseu, vor exista puncte de revitalizare/rehidratare unde concurenţii se vor putea alimenta cu apa plată și băutura izotonică.

Asistență medicală:
Pe timpul desfăşurării competiţiei, concurenţii vor beneficia de asistenţa unei ambulanţe localizată în zona de Start precum și de un cort medical în zona de finish.

Zona de tranziţie
• Zona de tranziţie 1, va fi amenajată în zona startului, zonă prin care se va efectua și ieșirea din apă după proba de înot. Aici concurenții îşi vor lăsa echipamentul necesar pentru proba de ciclism.
• Zona de tranziție 2 va fi amenajată cu 50 m înainte de finish, acesta executându-se în alergare.
În zonele de tranziţie accesul este permis doar concurenţilor și se face pe baza numerelor de concurs.
Fiecare concurent îşi va aşeza echipamentul în spaţiul marcat cu numărul său de concurs. În zonele de tranziţie, concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi.
Bicicleta va fi lăsată pe rastelul de biciclete, iar celelalte echipamente vor fi aşezate lângă bicicletă, fără a ieşi în spaţiul de trafic al zonei de tranziţie şi fără a trece în spaţiul destinat altui concurent.

Nu este permis ajutorul din exterior pentru nici una din operaţiile făcute în zonele de tranziţie. Accesul susţinătorilor în zonele de tranziţie este strict interzis şi poate atrage penalizarea, și în cazuri mai grave – descalificarea respectivului concurent.
Concurenţii se vor urca pe biciclete după ieşirea din zona de tranziţie, în locul indicat de către organizatori.

Încălcarea oricărei reguli enunţate pentru zona de tranziţie va fi penalizată cu 120 de secunde de aşteptare la ieşirea din zona de transfer (penalty box).

Acces în zona de tranziție:
Zona de tranziție se deschide și se închide așa cum este prevăzut în programul evenimentului. Preluarea echipamentelor după finalizarea celor două probe se face personal, pe baza numărului de concurs, iar zona de tranziție de va deschide conform programului anunțat de către Organizator.
Organizatorul se va ocupa de aducerea și depozitarea lucrurilor din T1 în T2, astfel încât, la deschiderea zonei de tranzit 2 sportivii își vor recupera lucrurile lăsate în ambele zone de tranzit, fiecare din dreptul numărului său de concurs și pe baza acestuia.

Schimbul Ștafetei se va face în dreptul numărului alocat fiecărei ștafete, toți participanții la această probă vor parcurge aceeași distanță de la intrarea în zona de schimb a ștafetei și până la ieșirea din această zonă, conform fluxului definit de organizatori. Orice abatere se va penaliza cu 30 secunde de așteptare (penalty box). Astfel, la momentul startului, concurenții la proba de bicicletă pentru ștafetă trebuie să se afle la locul de schimb (în dreptul standului cu numărul lor de concurs) și să-l aștepte acolo pe colegul care face proba de înot pentru ștafetă. După momentul startului, zona de tranziție pentru ștafetă va fi închisă (nu vor mai putea intra cicliștii).

Altele:
In ziua Competiţiei, între orele 07:00 – 15:00, accesul, intrarea, circulaţia şi ieşirea autovehiculelor în/din zona de start nu vor fi permise, cu excepţia ambulanţei.
Concurenții își vor putea parca mașinile în zona special destinată acestui scop.
Descalificările pot fi efectuate şi după încheierea concursului, în baza fotografiilor şi/sau sesizărilor primite de la participanţi.

Ordinea probelor este înot și, apoi, ciclism.

Toti concurenţii trebuie să participe la şedinţa tehnică, care va avea loc în ziua concursului, în zona de start, înaintea startului.
Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 3 ore de la startul competiţiei. Concurenţii care depăşesc limitele de timp vor fi avertizaţi de către comisarii de cursă şi vor trebui să se îndrepte imediat către zona de start/sosire.

Este bine ca fiecare concurent să aibă asupra lui un minim de echipament: mănuşi, bidon pentru apă, ochelari de protecţie, pompă de bicicletă, cameră de schimb, petice, lipici, trusă scule multifuncţională cu presă de lanţ, accesorii pentru protecţie solară, prosop, sac impermeabil etc.

Stabilirea rezultatelor și clasamentul
Individual
Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea în care, concurenții trec linia de sosire, individual (masculin, feminin) sau în echipă (masculin, feminin, mixt și în familie).
Se vor face două tipuri de clasament, potrivit opțiunii de înscriere a fiecărui concurent:
• clasament pe vârste și grupe de vârstă: grupele vor fi după cum urmează: 14-16 (cadeții), 17-19 (juniorii), 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ ani (Age Groups). Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin. Grupele 20-24 și 25-29, 30-34 şi 35-39, 40-44 şi 45-49, 50-54 şi 55-59 vor deveni 20-29, 30-39, 40-49 respectiv 50-59 dacă într-una din ele vor fi la finalul înscrierilor mai puţin de 5 concurenţi pentru o categorie (M/F).
Ştafetă

Clasamentul se face conform categoriilor feminin, masculin, mixt și în familie, indiferent de grupele de vârstă și open.
În cazul în care la finalul înscrierilor sunt mai puțin de 5 ștafete de un anumit tip (feminin, masculin, mixt și în familie) acestea vor conta doar în clasamentul ”ștafete open”

Important:
pentru clasamentele pe grupe de vârstă se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2017.
În cazul în care vor exista contestații, timpul limită pentru depunerea acestora este de 60 de minute de la finalul competiției. Contestația poate fi depusa la Info Point.

Premii / Premiere
Premierea se va face în după-amiaza zilei concursului, pe baza unui clasament provizoriu. Clasamentul final va fi publicat pe site în maxim 48 de ore de la sfârșitul concursului.
Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3, pentru fiecare grupă de vârstă, separat pentru categoriile masculin şi feminin
La ştafetă – vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3, pentru categoriile feminin, masculin, mixt și în familie, indiferent de grupele de vârstă.
Câştigătorii vor primi diplome şi medalii iar locul 1 al probelor individuale va fi desemnat ”Campion Național la AquaBike 2017”
Locul şi ora festivităţii de premiere vor fi anunţate în ziua concursului, la şedinţa tehnică.

Alte aspecte
Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participarea la Campionatul Național de AquaBike se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.
Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte contrariul, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista câştigătorilor şi clasamentul final vor fi publicate pe site-ul FRTRI.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la concurs participanţii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Daca evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare. În cazul anulării evenimentului participanții vor primi kitul de participare.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi materialele foto şi video cu concurenţii, înregistrate în timpul evenimentului, pentru acţiuni de promovare şi mediatizare.

Loading...