Selectează o Pagină

Duatlon Iancuri Cornești 2023

Iarcuri Cornești, 25 noiembrie

Duatlon Iarcuri Cornești 2023 – Etapa a CN TRIKids este o competiție adresată sportivilor legitimați la cluburile afiliate la Federaţia Română de Triatlon (FRTRI) și care posedă licența anuală FRTRI pentru anul în curs. Competiţia este organizată de către C.S. RIDE COMPETITION în asociere cu FRTRI.

Cadrul organizațional și regulile ce trebuie respectate pentru buna desfășurare a competiției sunt cele ale:
• Regulamentului WT;
• Regulamentului Federației Române de Triatlon;
Pentru detalii organizatorice se are în vedere cadrul organizațional descris în Ghidul ITU de organizare al concursurilor de duatlon. Regulile WT sunt puse la dispoziţie pe următorul
website: triathlon.org/competition_rules, Regulile Federaţiei Române de Triatlon sunt disponibile pe website-ul:
triatlonromania.ro/regulamente

Informații eveniment

Data eveniment: Sâmbătă, 25 noiembrie 2023

Format: alergare, bicicletă

Locație: Cornești

Organizatori: C.S. RIDE COMPETITION în asociere cu FRTRI

Măsuri organizatorice generale

• Organizatorii vor asigura medical competiția prin personal pentru acordarea asistenței medicale de urgență și ambulanță categoria B2.
• Organizatorii vor asigura cronometrarea electronică a competiției.
• Organizatorii vor lua măsuri de protejare a mediului inconjurător și a reduce la zero poluarea mediului înconjurător prin gunoaie sau resturi menajere rezultate urmare a desfășurării evenimentului sportive. Mediul înconjurător afectat de desfășurarea evenimentului sportiv va fi refăcut de către organizator și adus la starea inițială.

Data şi locul desfăşurării Competiţiei

Competiţia se va desfășura conform unui program detaliat care se va publica în secțiunea PROGRAM de pe site-ul concursului.

Data

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023

Locul

Atât probele de alergare, cât și cea de ciclism, se vor desfășura pe drumuri sau poteci de macadam sau pământ, în jurul lacului din localitatea Cornești, jud. Timiș.
Nu există traffic auto pe traseele de concurs.

Preluare kit-uri

25.11.2023, sâmbătă – preluarea kiturilor între orele 08:00-09:30, la secretariatul concursului din incinta amenajării piscicole Cornești (aproximativ 50m de zona de tranzitie). 

Program Sâmbătă 25 noiembrie 2023

COPII 6-8 ani

08:00-09:30 Înscrieri și validări
09:00-09:45 Tranziție deschisă
10:00 Start 1
12:30 Festivitate premiere
Alergare 1: 300m
Bicicletă: 800m
Alergare 2: 200m

COPII 9-10 ani

08:00-09:30 Înscrieri și validări
09:00-09:45 Tranziție deschisă
10:30 Start 2
12:30 Festivitate premiere
Alergare 1: 400m
Bicicletă: 800m
Alergare 2: 300m

COPII 11-12 ani

08:00-09:30 Înscrieri și validări
09:00-09:45 Tranziție deschisă
10:30 Start 3
12:30 Festivitate premiere
Alergare 1: 600m
Bicicletă: 2000m
Alergare 2: 400m

COPII 13 ani

08:00-09:30 Înscrieri și validări
09:00-09:45 Tranziție deschisă
10:30 Start 3
12:30 Festivitate premiere
Alergare 1: 1000m
Bicicletă: 3500m
Alergare 2: 800m,

CADEȚI 14-16 ani (2007-2009)

08:00-10:45 Înscrieri și validări
09:00-11:00 Tranziție deschisă
10:30 Start 4
13:45 Afișare rezultate preliminare locurile 1-5
13:45 Deschidere interval depunere contestații
14:15 Închidere interval depunere contestații
12:30 Festivitate premiere
Alergare 1: 1 x Lac 3 (1x2500m)
Bicicletă: 2 x Tura mare (2x5500m=11km)
Alergare 2: 1 x Lac 2 (1x1500m)

JUNIORI 17-19 ani (2004-2006), ADULȚI 20-39 (1984-2003), ADULȚI 40-59 (1963-1983), ADULȚI > 60 ani, ADULȚI INIȚIERE (toate vârstele)

08:00-10:45 Înscrieri și validări
09:00-11:00 Tranziție deschisă
10:30 Start 4
13:45 Afișare rezultate preliminare locurile 1-5
13:45 Deschidere interval depunere contestații
14:15 Închidere interval depunere contestații
12:30 Festivitate premiere
Alergare 1: 2 x Lac 3 (2x2500m=5000m)
Bicicletă: 4 x Tura mare (4×5500=22km)
Alergare 2: 2 x Lac 2 (2x1500m=3000m)

ATENȚIE! Pentru încadrarea într-o categorie de vârstă, se ia în calcul doar anul nașterii.

Înscrieri

Duatlon  AICI

TRIKids AICI

Documente

Pentru a putea participa la eveniment, toţi concurenţii trebuie să-şi însuşească fără echivoc și sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament prin semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere, prin care confirmă și că au capacitatea fizică de a lua parte la competiţie.

La fața locului, organizatorul va pune la dispoziţia concurenţilor declarația pe propria răspundere pentru asumarea condițiilor Regulamentului de Organizare și de Desfășurare al Concursului,
Nedepunerea declarației la ridicarea kit-ului, conduce automat la ne-predarea numerelor de concurs ceea ce implică interzicerea accesului în zona de tranziție iar taxa de înscriere nu se  restituie în acest caz. Pentru minori declaraţia trebuie să fie semnată de unul dintre părinţi/tutori.

Declarații propria răspundere – Minori DOC | PDF

Declarații propria răspundere – Adulți DOC | PDF

Mai multe informații referitoare la desfășurarea competitiei găsiți în 

Regulamentul competiției PDF

Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

La CN TRIKids pot participa doar sportivi cu licenta FRTRI si afiliati unui club afiliat FRTRI.
Pentru celelalte categorii de concurenți, licența poate fi anuală sau de o zi.
Startul se dă pe categorii de vârstă.

Taxe de participare

Plata taxei de înscriere se face prin modalitățile de plată de pe racehub.ro (în curând) sau la secretariatul concursului, în intervalul orar 08:00-09:30, în ziua concursului.
Valoare taxe:
• Minori – gratuit;
• Participanți AG – 50 Lei

Echipament, condiţii de concurs, probe, tranziție

Concurenţii vor participa la competiţie cu echipament adecvat condițiilor de desfășurare. Numerele de concurs vor fi puse la dispoziția concurenților prin grija organizatorului.

Zona de concurs și spectatori:

Spectatorii vor avea zone special delimitate in afara zonelor de concurs; este interzisa intrarea spectatorilor in zona de concurs. Accesul în zona de concurs este permis doar concurenților.
Accesul în zona de prestart, start, tranziție, este permis exclusiv doar sportivilor.

Proba de bicicletă:

Se va desfasura pe drumuri și poteci de macadam sau pământ, pe bucle inchise traficului rutier; mersul la plasa este permis doar intre sportivi de acelasi sex; mersul la plasa este interzis intre fete si baieti; La proba de ciclism, concurenții vor purta numere primite la spate.

Proba de alergare:

Proba de alergare se va desfășura pe drumuri și poteci de macadam sau pământ. La probele de alergare, concurenții vor purta numere primite în față.

Zona de tranziție:

Zona de tranziţie va fi amenajată în apropierea zonei de start și a secretariatului de concurs. Aici concurenții îşi vor lăsa echipamentele necesare pentru proba de bicicleta respectiv alergare.
Zona de tranziție se deschide și se închide conform orarului prevăzut în programul evenimentului. În zona de tranziţie accesul este permis doar concurenţilor și se face pe baza numerelor de concurs. Preluarea echipamentelor după finalizarea probelor se face personal, pe baza numărului de concurs. Fiecare concurent îşi va aşeza echipamentele în spaţiul marcat cu numărul său de concurs. În zonele de tranziţie, concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi. Nu este permis ajutorul din exterior pentru nici una din operaţiile făcute în zonele de tranziţie. Accesul susţinătorilor în zonele de tranziţie este strict interzis.
Marcaje:
Traseele vor fi marcate corespunzător pe toată distanţa fiecărei probe. Marcajul va fi foarte clar astfel încât să prevină orice scurtare accidentală a traseului.
Zona de penalizare / Penalty Box:
Va fi amplasat un Penalty Box, o zonă de penalizare pentru executarea penalizărilor de timp acordate de oficialii tehnici, pe zona de alergare.
Puncte de hidratare / Alimentare:
Pe traseul de bicicleta si pe cel de alergare vor exista puncte de hidratare unde se va furniza apă si izotonic de catre organizatori. Este obligatorie respectarea regulilor de igienă și a regulilor sanitare în vigoare.
Arbitri:
Concursul va fi asistat de oficiali tehnici ai FRTRI.
Ședința tehnică:
Sedinţa tehnică va avea loc în ziua concursului, sâmbătă, 25 noiembrie, ora 09:30 în zona startului.
Altele:
Va fi rezervată și marcată o zonă în care concurenții își vor putea parca mașinile. Accesul concurenților cu mașina în zona de desfășurare a concursului este interzisă.

Premii / Premiere

Premierea si decernarea titlurilor se va face conform regulamentului FRTRI.

Alte aspecte:

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.
Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte contrariul, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.
Lista câştigătorilor şi clasamentul final vor fi publicate pe site-ul competițieii  și site-ul Federației, după validarea de către oficialii tehnici. Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la concurs participanţii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator in scopuri legate strict de organizarea și desfășurarea acestui concurs.
Organizatorul va anunţa modificările intervenite față de acest regulament pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei. Dacă evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare. În cazul anulării evenimentului, participanții vor primi kitul de participare.
Organizatorii nu își asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurenți în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere.

Duatlon Iarcuri Cornesti & etapa TRIKids 2023

“Important nu este când începi, ci cât de departe ajungi.”

Klosz Peter 1970-2019

Loading...