Selectează o Pagină

Adunarea Generala Ordinara a Federatiei Romana de Triatlon 2019

Prin prezenta aducem aminte cluburilor afiliate de Adunarea Generala ordinara a FRTRI din 6 aprilie.

Avand in vedere Hotararea Biroului Federal al F.R. Triatlon din data de 01.03.2019; In temeiul prevederilor art. 37 din Statutul F.R. Triatlon, forma actualizata la data de 08.12.2017, rezultata prin inserarea in varianta initiala atestata sub nr. 275 / 16.07.2012 de SCPA Oglinda Nemes Voicu, a modificarilor si completarilor aduse prin Actul aditional autentificat sub nr. 2159/21.04.2017 de de notar public Daescu Andrei-Radu din cadrul SPN „Voluntas Legibus”;

BIROUL FEDERAL al F.R. TRIATLON convoaca:

Adunarea Generala Ordinara pentru data de 06.04.2019 ora 10.00, la Bucuresti, Bd. Marasti, nr. 20A, Sector 1, la sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman in Sala Amfiteatru (zona Arcul de Triumf).

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alocuţiunea preşedintelui FRTRI, verificarea indeplinirii conditiilor de cvorum şi adoptarea problemelor propuse pe ordinea de zi; desemnarea comisiilor de redactare a procesului verbal si de numarare si validare a voturilor.

2. Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;

3. Prezentarea bilanţului contabil pentru anul 2018 si aprobarea, prin vot, a acestuia;

4. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2018

5. Prezentarea şi aprobarea planului de activitate (calendar competitional, taxe,vize pe anul 2019) şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

6. Actualizarea numărului de membri ai F.R. Triatlon ca urmare a afilierii definitive conform dispozitiilor statutare

7. Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant de membru in Biroul Federal

8. Mandatarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele membrilor, hotararea adunarii generale ordinare si actul aditional la actele constitutive in fata notarului public si care vor face demersurile privind publicitatea si inregistrarea prevazute de lege.

9. Diverse.

Pana la data de 01.04.2019, Potrivit dispozitiilor art. 36 alin.(2) din Statut, membrii afiliati trebuie sa comunice pe adresa de email a federatiei (office@frtri.ro) numele reprezentantilor lor.

In ziua in care va avea loc Adunarea Generala Ordinara, reprezentantii desemnati ai structurilor sportive afiliate vor avea asupra lor:

Delegatia de participare in original, redactata conform modelului anexat [descarca model delegatie participare AOG – DOC | PDF], semnata de reprezentantul legal (presedinte/director) si stampilata
Actul de identitate

In conditiile prevederilor art.42 alin.(1), in cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca in aceeasi zi si in aceeasi locatie, la ora 11.00, cand va putea lua decizii valabile indiferent de numarul celor prezenti.

Bilantul Federatiei Romane de Triatlon pe 2018 poate fi consultat aici: triatlonromania.ro/frtri-buget-cheltuieli-efectuate

Loading...